Waarborg op herstellingen

  • Op een herstelling wordt een waarborg van 3 maanden verleend.
  • Deze waarborg geldt op de uitgevoerde herstelling en op de eventueel vervangen onderdelen.

WAARBORGWEIGERING

De garantie zal, volgens de verkoopsvoorwaarden van de verschillende merken, steeds geweigerd geworden in de volgende gevallen :

  • Producten of onderdelen met een beperkte gebruiksduur of die als verbruiksartikel kunnen worden aangemerkt, zoals batterijen.
  • Defecten voortvloeiend uit het door de gebruiker in strijd handelen met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing, technische en/of veiligheidsnormen geldend in het land waarin het product wordt gebruikt.
  • Defecten voortvloeiend uit ongelukken, brand, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, slijtage, verkeerde installatie, het terechtkomen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in het product.
  • Defecten die zich voordoen tijdens het transport van of naar de koper.
  • Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires van een ander merk.
  • Defecten veroorzaakt door het aanpassen, repareren of demonteren van het product door een persoon die niet is geautoriseerd om dergelijke handelingen te verrichten.
  • Externe factoren (zoals bvb een aangesloten spanning of lekstroom op een bepaalde ingang via een extern apparaat) kunnen er ook voor zorgen dat een toestel terug defect geraakt.